๑๑๒ ปีกรมชลประทาน , ยินดีต้อนรับผู้เข้าใช้งานทุกท่าน ,
แสดงที่ตั้งสถานี