โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
จุดติดตั้งทั้งหมด 3  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD01007    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแม่ธิ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  
พิกัด Latitude: 18.6126 พิกัด Longitude: 99.1818
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD01007    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแม่ธิ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  
พิกัด Latitude: 18.6126 พิกัด Longitude: 99.1818
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด