โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต
จุดติดตั้งทั้งหมด 3  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD02019    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ฝายแก้ว อ.กิ่งภูเพียง จ.น่าน  
พิกัด Latitude: 18.7835 พิกัด Longitude: 100.8414
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD02019    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ฝายแก้ว อ.กิ่งภูเพียง จ.น่าน  
พิกัด Latitude: 18.7835 พิกัด Longitude: 100.8414
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด