โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง
จุดติดตั้งทั้งหมด 4  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD02022    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน  
พิกัด Latitude: 18.3261 พิกัด Longitude: 100.6814
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD02022    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน  
พิกัด Latitude: 18.3261 พิกัด Longitude: 100.6814
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด