โครงการ อ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน
จุดติดตั้งทั้งหมด 2  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD03036    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  
พิกัด Latitude: 17.4450 พิกัด Longitude: 100.4370
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD03036    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  
พิกัด Latitude: 17.4450 พิกัด Longitude: 100.4370
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด