โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด
จุดติดตั้งทั้งหมด 6  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD09038    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
พิกัด Latitude: 13.4314 พิกัด Longitude: 101.6471
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD09038    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
พิกัด Latitude: 13.4314 พิกัด Longitude: 101.6471
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด