โครงการ อ่างเก็บน้ำบางพระ
จุดติดตั้งทั้งหมด 8  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD09044    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำบางพระ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
พิกัด Latitude: 13.2173 พิกัด Longitude: 100.9642
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD09044    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำบางพระ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
พิกัด Latitude: 13.2173 พิกัด Longitude: 100.9642
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด