โครงการ ประตูน้ำคลองบ้านพร้าว
จุดติดตั้งทั้งหมด 1  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD11069    สถานีสนาม :ประตูน้ำคลองบ้านพร้าว
ที่ตั้ง ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
พิกัด Latitude: 14.1366 พิกัด Longitude: 100.5414
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD11069    สถานีสนาม :ประตูน้ำคลองบ้านพร้าว
ที่ตั้ง ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
พิกัด Latitude: 14.1366 พิกัด Longitude: 100.5414
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด