โครงการ อ่างเก็บน้ำทับเสลา
จุดติดตั้งทั้งหมด 4  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD12070    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำทับเสลา (ท้ายอ่าง 1)
ที่ตั้ง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
พิกัด Latitude: 15.5192 พิกัด Longitude: 99.4963
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD12070    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำทับเสลา (ท้ายอ่าง 1)
ที่ตั้ง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
พิกัด Latitude: 15.5192 พิกัด Longitude: 99.4963
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด