โครงการ อ่างเก็บน้ำกระเสียว
จุดติดตั้งทั้งหมด 7  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD12074    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำกระเสียว (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  
พิกัด Latitude: 14.8351 พิกัด Longitude: 99.6542
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD12074    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำกระเสียว (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  
พิกัด Latitude: 14.8351 พิกัด Longitude: 99.6542
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด