โครงการ อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
จุดติดตั้งทั้งหมด 3  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD15083    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่  
พิกัด Latitude: 8.2221 พิกัด Longitude: 99.1984
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD15083    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่  
พิกัด Latitude: 8.2221 พิกัด Longitude: 99.1984
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด