โครงการ อ่างเก็บน้ำป่าพยอม
จุดติดตั้งทั้งหมด 4  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD16100    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำป่าพยอม (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
พิกัด Latitude: 7.7587 พิกัด Longitude: 99.8236
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD16100    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำป่าพยอม (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
พิกัด Latitude: 7.7587 พิกัด Longitude: 99.8236
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด