โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
จุดติดตั้งทั้งหมด 2  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD16104    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
พิกัด Latitude: 7.1638 พิกัด Longitude: 100.0800
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD16104    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
พิกัด Latitude: 7.1638 พิกัด Longitude: 100.0800
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด