โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
จุดติดตั้งทั้งหมด 1  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD16106    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา (ท้ายอ่าง)
ที่ตั้ง ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา  
พิกัด Latitude: 6.5968 พิกัด Longitude: 100.4871
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD16106    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา (ท้ายอ่าง)
ที่ตั้ง ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา  
พิกัด Latitude: 6.5968 พิกัด Longitude: 100.4871
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด