โครงการ แม่น้ำสายบุรี
จุดติดตั้งทั้งหมด 3  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD17120    สถานีสนาม :แม่น้ำสายบุรี (บ้านปล่องหอย)
ที่ตั้ง ต.ปล่องหอย อ.กระพ้อ จ.ปัตตานี  
พิกัด Latitude: 6.5913 พิกัด Longitude: 101.5321
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD17120    สถานีสนาม :แม่น้ำสายบุรี (บ้านปล่องหอย)
ที่ตั้ง ต.ปล่องหอย อ.กระพ้อ จ.ปัตตานี  
พิกัด Latitude: 6.5913 พิกัด Longitude: 101.5321
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด