กรมชลประทาน

ที่อยู่ : 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

E-mail : 1460@mail.rid.go.th , kromchol@mail.rid.go.th

โทรศัพท์: 02-241-0020 ถึง 29

 


บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด

51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ : 02-9414794 , โทรสาร  : 02-9414792

www.mtp.co.th

maeklongyai@mtp.co.th

ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเตือนข่าวสารข้อมูลสั้นๆ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต(E-mail) และโทรศัพท์ เช่น sms  ฯลฯ 

โดยแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการให้ได้